REcommerce

Co zrobić z używanym sprzętem biurowym w firmie?  

W obliczu ciągłych innowacji w branży IT oraz coraz krótszego okresu użytkowania elektronicznych urządzeń ilość zużytego sprzętu biurowego stale wzrasta, co stawia przed firmami nieuniknione pytanie: Jak efektywnie zarządzać naszym używanym sprzętem biurowym?

Zarządzanie używanym sprzętem biurowym to nie tylko kwestia ekonomiczna, ale także ekologiczna. Skuteczne wykorzystanie i ponowne wykorzystanie tych zasobów mogą przynieść liczne korzyści zarówno dla firm, jak i dla środowiska. W tym kontekście pojawia się pojęcie recommerce – modelu biznesowego, który zakłada ponowne wykorzystanie i sprzedaż używanego sprzętu.

W tym artykule skoncentrujemy się na przedstawieniu skutecznych sposobów zarządzania zużytym sprzętem biurowym. Przyjrzymy się korzyściom płynącym z wprowadzenia tego podejścia oraz udzielimy praktycznych wskazówek dla firm, które dążą do świadomego zarządzania swoimi zasobami, uwzględniając zarówno aspekty ekonomiczne, jak i ekologiczne.

Z jakimi wyzwaniami mierzą się firmy w kontekście używanego sprzętu biurowego?

Używany sprzęt biurowy stawia przed firmami szereg wyzwań. Między innymi jest to konieczność skutecznego zarządzania utylizacją i recyklingiem, aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i przyczynić się do gospodarki obiegu zamkniętego.

Według danych ONZ z 2023 roku przeciętna osoba na świecie wytworzy około 8 kg elektroodpadów. Jest to 61 milionów ton elektrośmieci na skalę globalną. Niestety, jedynie niespełna 18% tych odpadów elektronicznych zostanie odpowiednio zebranych, przetworzonych i poddanych recyklingowi. Pozostałe 50 milionów ton może trafić na składowiska, gdzie zostaną nieprawidłowo przetworzone lub pozostaną nieużywane w gospodarstwach domowych. To prowadzi do znaczących strat cennych surowców, które mogłyby zostać ponownie wykorzystane.

Rosnące zapotrzebowanie na nowe technologie stawia przed firmami pytanie, jak skutecznie radzić sobie z generowaniem odpadów elektronicznych i uniknąć ich niekontrolowanego gromadzenia.

Czy recommerce to krok w rewolucji zarządzania zużytym sprzętem biurowym?

Recommerce to model biznesowy polegający na ponownym wykorzystaniu i sprzedaży używanego, w pełni wartościowego sprzętu biurowego. Jest to nowy trend w zarządzaniu zużytym wyposażeniem biurowym. To podejście nie tylko przyczynia się do ograniczenia ilości odpadów elektronicznych, ale również otwiera nowe możliwości dla firm w zakresie ekonomicznego i ekologicznego wykorzystania tych zasobów. Recommerce umożliwia firmom sprzedaż używanego sprzętu biurowego pracownikom lub innym zainteresowanym klientom, zamiast pozostawienia go na składowisku lub poddawania utylizacji. Dzięki temu modelowi firmy mogą uzyskać dodatkowe przychody, zminimalizować koszty związane z utylizacją oraz przyczynić się do zrównoważonego wykorzystania zasobów. Wzrost popularności recommerce wskazuje na zmianę sposobu myślenia firm na temat zarządzania zużytym sprzętem biurowym.

Przeczytaj więcej o tym jak recommerce wpisuje się w globalne inicjatywy zrównoważonego rozwoju.

Model recommerce staje się coraz bardziej popularny w różnych branżach, nie tylko w sektorze IT. Firmy zaczynają dostrzegać korzyści płynące z ponownego wykorzystania i sprzedaży używanego sprzętu, a także z promowania zrównoważonego rozwoju. Trend ten wynika również z rosnącej świadomości społecznej i ekologicznej oraz potrzeby zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Przykład wdrożenia reccomerce w zarządzaniu zużytym sprzętem biurowym. 

Jednym z inspirujących przykładów efektywnego zarządzania używanym sprzętem biurowym jest firma Lingaro sp. z o.o., polskie przedsiębiorstwo świadczące usługi IT. Firma zatrudnia około 1500 specjalistów w Polsce i za granicą. Lingaro specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu zarządzania i prezentacji danych oraz w nowoczesnych technologiach, takich jak Data Science, AI czy e-commerce.

W obliczu rosnącej ilości zużytego sprzętu biurowego i zmieniających się potrzeb firmy Lingaro postanowiło podjąć kroki w kierunku efektywnego zarządzania tymi zasobami. Przyjęto model recommerce, czyli praktykę kupowania i sprzedawania używanych, w pełni wartościowych towarów za pośrednictwem KupTam. Głównym celem wdrożenia tego procesu było zapewnienie efektywnego kanału sprzedaży aukcyjnej zamortyzowanego sprzętu komputerowego na rzecz pracowników firmy. Lingaro umożliwiło pracownikom nabycie używanego, lecz w pełni sprawnościowego sprzętu po atrakcyjnych cenach, jednocześnie wspierając ideę zrównoważonego rozwoju.

Wdrożenie procesu recommerce przyniosło Lingaro szereg korzyści. Po pierwsze, firma uniknęła niepotrzebnych kosztów związanych z utylizacją zamortyzowanego sprzętu komputerowego. Kolejną korzyścią jest to, że wyprzedaż pracownicza wygenerowała dodatkowe przychody ze sprzedaży niepotrzebnego sprzętu. Zadowolenie pracowników z możliwości zakupu wartościowego sprzętu w atrakcyjnych cenach znacznie wzrosło. Miało to pozytywny wpływ na atmosferę pracy oraz relacji w firmie. Dodatkowo wyprzedaż mebli wśród pracowników umożliwiła efektywne rozwiązanie problemu utylizacji mebli biurowych, przynosząc jednocześnie dodatkowe korzyści finansowe dla firmy.

Przykład firmy Lingaro pokazuje, jak skuteczne zarządzanie używanym sprzętem biurowym może przynieść korzyści ekonomiczne, ekologiczne oraz społeczne.

Podsumowanie 

Podsumowując, efektywne zarządzanie używanym sprzętem biurowym przynosi korzyści zarówno dla firm, jak i dla środowiska naturalnego. W obliczu stale rosnącej ilości zużytego sprzętu biurowego oraz zmieniających się trendów rynkowych, takich jak wzrost ilości odpadów elektronicznych czy rosnąca popularność modelu recommerce, firmy stoją przed wyzwaniami, ale również mają szereg możliwości do wykorzystania. Trend recommerce staje się kluczowym elementem rewolucji w zarządzaniu zużytym wyposażeniem biurowym, przynosząc korzyści ekonomiczne, ekologiczne oraz społeczne. Przykład wdrożenia tego modelu w firmie Lingaro pokazuje, że odpowiednie podejście do zarządzania używanym sprzętem biurowym może przynieść dodatkowe przychody, zmniejszyć koszty związane z utylizacją oraz poprawić relacje w firmie. Wdrażanie takich rozwiązań stanowi istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, a rosnąca świadomość ekologiczna w biznesie motywuje firmy do podejmowania coraz bardziej odpowiedzialnych działań.

Case Study: wewnętrzna wyprzedaż sprzętu elektronicznego w banku Santander

Case Study: wewnętrzna wyprzedaż sprzętu elektronicznego w banku Santander

Informacje o firmie Santander Bank Polska SA – bank uniwersalny z siedzibą w Warszawie. Trzeci […]

B2B recommerce – jak firmy mogą wykorzystać ten model dla zwiększenia przychodów i wspierania zrównoważonego rozwoju?

B2B recommerce – jak firmy mogą wykorzystać ten model dla zwiększenia przychodów i wspierania zrównoważonego rozwoju?

Biznes coraz częściej szuka nowych sposobów zarówno na zwiększenie swoich przychodów, jak i na wspieranie […]

Case study – wdrożenie procesu REcommerce w firmie technologicznej

Case study – wdrożenie procesu REcommerce w firmie technologicznej

Informacje o firmie Lingaro sp. z o.o. – polskie przedsiębiorstwo świadczące usługi IT. Powstało 22 […]

Przyszłość odnowionych technologii: Jak kształtować środowiskową odpowiedzialność

Przyszłość odnowionych technologii: Jak kształtować środowiskową odpowiedzialność

Odnowione technologie stają się coraz bardziej istotnym elementem współczesnego społeczeństwa, które dąży do zrównoważonego rozwoju […]

Rozwiązania dla nadwyżek magazynowych z perspektywy społecznej odpowiedzialności

Rozwiązania dla nadwyżek magazynowych z perspektywy społecznej odpowiedzialności

Zalegające w magazynie towary, zwłaszcza końcówki kolekcji czy produkty, które nie zdobyły popularności, często stwarzają […]

Zrównoważony rozwój poprzez recommerce: korzyści dla firm i środowiska

Zrównoważony rozwój poprzez recommerce: korzyści dla firm i środowiska

Recommerce, czyli sprzedaż, zakup i renowacja używanych produktów – stanowi narzędzie wspierające zrównoważony rozwój. Kolejny […]

Jak wspierać CSR dzięki recommerce? 

Jak wspierać CSR dzięki recommerce? 

W obliczu globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i utratą zasobów naturalnych przedsiębiorstwa zwracają się […]

Recommerce jako strategia zarządzania nadwyżkami magazynowymi: Optymalizacja zasobów i zrównoważony rozwój.

Recommerce jako strategia zarządzania nadwyżkami magazynowymi: Optymalizacja zasobów i zrównoważony rozwój.

Skomplikowane łańcuchy dostaw i zmienne trendy rynkowe stawiają przed przedsiębiorstwami liczne trudności, dlatego efektywne zarządzanie […]

Ekonomiczne i ekologiczne korzyści z recommerce: przypadek firmy technologicznej

Ekonomiczne i ekologiczne korzyści z recommerce: przypadek firmy technologicznej

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesowym pojawiła się koncepcja, która zyskuje na coraz większym znaczeniu — […]

Recommerce — na czym polega i jakie korzyści przynosi?

Recommerce — na czym polega i jakie korzyści przynosi?

Recommerce ma wiele korzyści, w tym ochronę środowiska, oszczędności, zwiększenie reputacji firm i dostępność produktów. […]

Gdzie sprzedać nadwyżki magazynowe – skuteczna wyprzedaż na KupTam

Gdzie sprzedać nadwyżki magazynowe – skuteczna wyprzedaż na KupTam

Nadwyżki magazynowe mogą dotyczyć niemal każdego biznesu, który zajmuje się obrotem towarów. Problem stocków magazynowych […]

Jak tworzyć oferty specjalne z wykorzystaniem specjalistycznego narzędzia do wyprzedaży KupTam?

Jak tworzyć oferty specjalne z wykorzystaniem specjalistycznego narzędzia do wyprzedaży KupTam?

Oferty specjalne przyciągają uwagę i pozwalają na zwiększenie przychodu w firmie, ale nie każdy sposób […]

Jak wykorzystać KupTam do stworzenia nowego kanału sprzedaży?

Jak wykorzystać KupTam do stworzenia nowego kanału sprzedaży?

Większa sprzedaż to marzenie każdego handlowca, ale nie zawsze tworzenie nowych kanałów sprzedaży jest opłacalne. […]

Jak specjalistyczne narzędzie do wyprzedaży wewnętrznej pomaga zminimalizować koszty magazynowania?

Jak specjalistyczne narzędzie do wyprzedaży wewnętrznej pomaga zminimalizować koszty magazynowania?

Koszty magazynowania to zmora każdego przedsiębiorcy, zarówno w branżach związanych ze sprzedażą produktów, jak i […]

Jakie korzyści przynosi wykorzystanie narzędzia do wyprzedaży wewnętrznej w firmie?

Jakie korzyści przynosi wykorzystanie narzędzia do wyprzedaży wewnętrznej w firmie?

Wyprzedaż wewnętrzna w firmie to częsta praktyka, jednak nie zawsze przebiega w skuteczny i szybki […]

Jak wyprzedaże online mogą pomóc w utrzymaniu lojalności pracowników lub klientów?

Jak wyprzedaże online mogą pomóc w utrzymaniu lojalności pracowników lub klientów?

Wyprzedaże online przyciągają uwagę, jednak aby zyskać lojalnego klienta, trzeba przekonać go czymś więcej, niż […]

Jakie korzyści przynosi narzędzie do wyprzedaży online dla pracowników i klientów?

Jakie korzyści przynosi narzędzie do wyprzedaży online dla pracowników i klientów?

Zakupy w internecie to obecnie codzienność, a możliwość korzystania z wyjątkowych ofert sprzedażowych oraz licytacji […]

Jak wykorzystać zamknięte wyprzedaże online do sprzedaży produktów o ograniczonym czasie przydatności?

Jak wykorzystać zamknięte wyprzedaże online do sprzedaży produktów o ograniczonym czasie przydatności?

Produkty posiadające ograniczony termin przydatności do spożycia stanowią czasami wyzwanie dla sprzedawców, którzy muszą zagwarantować […]

Jak szybko sprzedać produkty sezonowe?

Jak szybko sprzedać produkty sezonowe?

Sprzedaż produktów sezonowych wymaga odpowiedniego opracowania działań oraz planu na zaangażowanie klientów, aby w wybranym […]

Case study. Zmiana lokalizacji firmy. Jak pozbyć się niepotrzebnych mebli?

Case study. Zmiana lokalizacji firmy. Jak pozbyć się niepotrzebnych mebli?

Informacje o firmie Międzynarodowa firma technologiczna: usługi IT, hardware.  Wyzwanie  Zmiana lokalizacji biura spowodowała pojawienie […]

Nadwyżki magazynowe – jak sprzedać zalegający towar?

Nadwyżki magazynowe – jak sprzedać zalegający towar?

Zalegające w magazynie towary i końcówki kolekcji, które nie cieszą się szczególnym zainteresowaniem, mogą być […]

Co zrobić ze starymi komputerami i laptopami w firmie?

Co zrobić ze starymi komputerami i laptopami w firmie?

Starzejący się sprzęt elektroniczny w firmie może okazać się problemem – niespełniające dłużej wymagań komputery […]

Jakie są najczęstsze błędy przy wyprzedaży wewnętrznej i jak ich uniknąć?

Jakie są najczęstsze błędy przy wyprzedaży wewnętrznej i jak ich uniknąć?

Wyprzedaż wewnętrzna to doskonała okazja dla firm na pozbycie się produktów, których nie można sprzedać […]

Jak wykorzystać KupTam do przygotowania specjalnej oferty dla klientów?

Jak wykorzystać KupTam do przygotowania specjalnej oferty dla klientów?

Tworzenie specjalnych ofert dla klientów jest sposobem na wyróżnienie się wśród konkurencji.  Tworząc nowy kanał […]

Jak zrobić wyprzedaż magazynu dla kontrahentów?

Jak zrobić wyprzedaż magazynu dla kontrahentów?

Wyprzedaż magazynu dla kontrahentów to świetna okazja do pozbycia się zbędnych zapasów i zwiększenia przepływu […]

Case study. Zwiększenie przychodu o 108 000 zł.

Case study. Zwiększenie przychodu o 108 000 zł.

Przygotowaliśmy dedykowane wdrożenie systemu aukcyjnego KupTam, dzięki któremu klient był w stanie przeprowadzić 100 aukcji zamortyzowanych laptopów na rzecz pracowników. 

Jakie są typy aukcji i czym się różnią?

Jakie są typy aukcji i czym się różnią?

Specjalistyczne narzędzie do wyprzedaży KupTam umożliwia tworzenie ofert w trzech dostępnych typach aukcji: kup teraz, […]

Jak zoptymalizować proces wyprzedaży wewnątrz firmy?

Jak zoptymalizować proces wyprzedaży wewnątrz firmy?

Proces wyprzedaży zamortyzowanych środków trwałych wewnątrz firmy może wydawać się skomplikowany. Niezależnie od tego, jaki […]

Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia do wyprzedaży wewnątrz firmy? 

Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia do wyprzedaży wewnątrz firmy? 

Wyprzedaż wewnątrz firmy polega na sprzedaży produktów lub usług pracownikom, klientom lub partnerom biznesowym za […]

Specjalistyczne narzędzie do wyprzedaży – czy jest odpowiednie dla Twojej firmy?

Specjalistyczne narzędzie do wyprzedaży – czy jest odpowiednie dla Twojej firmy?

Specjalistyczne narzędzie do tworzenia wyprzedaży może okazać się pomocnym i przynoszącym dodatkowy przychód rozwiązaniem dla […]

Jak sprzedać środek trwały z firmy?

Jak sprzedać środek trwały z firmy?

Majątek firmowy, zarówno towary, jak i sprzęty w firmie mogą z czasem stać się przestarzałe […]

Wyprzedaż 2% całkowitego stanu magazynowego rocznie. Case-study

Wyprzedaż 2% całkowitego stanu magazynowego rocznie. Case-study

Informacje o firmie Firma FEMAX korzysta ze specjalistycznego narzędzia do wyprzedaży KupTam. FEMAX to hurtownia […]

Co to jest specjalistyczne narzędzie do wyprzedaży? 

Co to jest specjalistyczne narzędzie do wyprzedaży? 

KupTam jest specjalistycznym narzędziem prowadzenia wyprzedaży online, które umożliwia przeprowadzenie procesu aukcyjnego w Internecie. KupTam […]