Wyprzedaż w firmie

Jak sprzedać środek trwały z firmy?

Majątek firmowy, zarówno towary, jak i sprzęty w firmie mogą z czasem stać się przestarzałe z różnych powodów. Wyeksploatowanie sprzętu, zmiana charakteru działalności, czy chęć pozbycia się niepotrzebnych rzeczy, wymusza potrzebę zajęcia się sprawą zlikwidowania lub zamortyzowania środka trwałego. 

Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się:

 • Czym jest środek trwały? 
 • Co to jest likwidacja środka trwałego? 
 • Co to jest amortyzacja środka trwałego? 
 • Jak sprzedać zamortyzowany środek trwały?

Czym jest środek trwały? 

Majątek firmowy uznawany jest za środek trwały, gdy spełnia następujące warunki: 

 1. stanowi własność lub współwłasność podatnika;
 2. jest nabyty lub wytworzony we własnym zakresie;
 3. jest kompletny i zdany do użytkowania w dniu przyjęcia do użytku;
 4. przewidywany okres jego użytkowania w firmie wynosi rok;
 5. jest wykorzystywany w związku z prowadzoną działalnością lub też jest oddany do użytkowania na postawie umowy najmu, dzierżawy czy te leasingu; 

Jeżeli środek trwały nie jest już wykorzystywany w działalności gospodarczej, można dokonać jego likwidacji lub sprzedać go.

Co to jest likwidacja środka trwałego? 

Likwidacja polega na wyksięgowaniu, a następnie fizycznej likwidacji wybranego środka trwałego. Obiekt, który pod wpływem użytkowania uległ zużyciu lub całkowitemu zniszczeniu, stracił możliwość wykorzystania go, może zostać poddany likwidacji.  Innymi przykładami mogą być również: przypadki losowe, nieopłacalność, duże koszty naprawy czy zmiana profilu działalności przedsiębiorstwa. 

Środek trwały może również podlegać procesowi utylizacji. Utylizacja obiektu polega na dostarczaniu niechcianych, zużytych lub zepsutych przedmiotów do punktu skupu złomu, firmy recyklingowej lub na wysypisko. Zakłada się, że nie zostaną one ponownie wykorzystane, nawet jeśli firma recyklingowa czerpie korzyści z danego składnika majątku podczas procesu utylizacji (np. odzyskując metale szlachetne z części elektronicznych). Utylizacja, w tym sensie, nie jest ani odpłatnym przekazaniem dóbr, ani darowizną, ponieważ w jej wyniku aktywa przedsiębiorstwa nie zmieniają właściciela, lecz zostają zniszczone. Jednocześnie utylizacja nie jest przychodem ani kosztem. 

Co to jest amortyzacja środka trwałego? 

W przypadku stopniowego zużycia składników majątku mamy do czynienia z amortyzacją środków trwałych poprzez systematyczne planowanie rozłożenia wartości środków trwałych na ustalony okres amortyzacji. 

Wyróżniamy następujące metody amortyzacji: 

 1. liniową,
 2. degresywną,
 3. jednorazowa. 

Przed wykonaniem amortyzacji środków trwałych, należy zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi metod, ponieważ w późniejszym etapie zmiana metody jest niemożliwa. 

Na czym polega metoda liniowa amortyzacji środka trwałego?

Najpopularniejszą metodą amortyzacji środków trwałych jest metoda liniowa. Metoda ta polega na założeniu, że środek trwały będzie zużywał się równomiernie przez cały okres użytkowania. Odpisy amortyzacyjne w tym przypadku podlegają stałej stawce.

Na czym polega metoda degresywna amortyzacji środka trwałego?

Metodę degresywną można zastosować w szczególnych przypadkach. Środek trwały, który jest maszyną lub urządzaniem należącym do grupy 3-6 oraz 8 w Klasyfikacji Środków Trwałych może podlegać amortyzacji za pomocą tej metody. Odpis amortyzacyjny rozpoczyna się od możliwie najwyższej stawki, która w każdym kolejnym roku jest pomniejszana.

Klasyfikacja Środków Trwałych:

 • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,
 • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
 • grupa 6 – urządzenia techniczne,
 • grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
 • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Na czym polega metoda jednorazowa amortyzacji środka trwałego?

Ostatnią metodą jest amortyzacja jednorazowa. Metoda ta polega na tym, że przedsiębiorcy mogą dokonać jednorazowej amortyzacji do wysokości limitu 50 tys. euro. Tę metodę również można zastosować w przypadku rzeczy zaliczanych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. 

Amortyzacja polega na założeniu, że środek trwały traci na wartości proporcjonalnie do okresu jego użytkowania. Istotny jest wybór właściwej metody amortyzacji, ponieważ ma on wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodu, a co za tym idzie również na podatek dochodowy.

Jak sprzedać zamortyzowany środek trwały?

Główną różnicą między likwidacją środków trwałych a sprzedażą zamortyzowanego środka trwałego jest to, że w drugim przypadku firma uzyskuje przychód. W księgach firmy likwidacja czy sprzedaż jest ewidencjonowana w ten sam sposób. Występuje jednak różnica polegająca na tym, że w przypadku sprzedaży uzyskujemy dodatkowy przychód, który należy wpisać do ksiąg i podlega on opodatkowaniu. Wartość przychodu wynika z faktury, która została wystawiona przy sprzedaży.  Wynik finansowy ze sprzedaży środków trwałych wykazywany jest jako odrębna pozycja w rachunku zysków i strat. W sekcji pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych wykazać należy wynik wszystkich transakcji związanych ze sprzedażą środków trwałych, które zrealizowane były w danym roku. W zrealizowaniu i zarządzaniu wyprzedażą środków trwałych pomaga specjalistyczne narzędzie KupTam. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak działa KupTam. 

Podsumowanie 

Zbędny lub zepsuty sprzęt w firmie możemy poddać procesowi likwidacji lub zorganizować wyprzedaż w firmie. Oba działania wiążą się z odpowiednim dopełnieniem formalności. Niewątpliwie korzyścią wynikającą z dokonania wyprzedaży jest uzyskanie dodatkowego przychodu dla firmy. W realizacji takiej wyprzedaży pomaga specjalistyczne narzędzie KupTam. 

Case Study: wewnętrzna wyprzedaż sprzętu elektronicznego w banku Santander

Case Study: wewnętrzna wyprzedaż sprzętu elektronicznego w banku Santander

Informacje o firmie Santander Bank Polska SA – bank uniwersalny z siedzibą w Warszawie. Trzeci […]

B2B recommerce – jak firmy mogą wykorzystać ten model dla zwiększenia przychodów i wspierania zrównoważonego rozwoju?

B2B recommerce – jak firmy mogą wykorzystać ten model dla zwiększenia przychodów i wspierania zrównoważonego rozwoju?

Biznes coraz częściej szuka nowych sposobów zarówno na zwiększenie swoich przychodów, jak i na wspieranie […]

Co zrobić z używanym sprzętem biurowym w firmie?  

Co zrobić z używanym sprzętem biurowym w firmie?  

W obliczu ciągłych innowacji w branży IT oraz coraz krótszego okresu użytkowania elektronicznych urządzeń ilość […]

Case study – wdrożenie procesu REcommerce w firmie technologicznej

Case study – wdrożenie procesu REcommerce w firmie technologicznej

Informacje o firmie Lingaro sp. z o.o. – polskie przedsiębiorstwo świadczące usługi IT. Powstało 22 […]

Przyszłość odnowionych technologii: Jak kształtować środowiskową odpowiedzialność

Przyszłość odnowionych technologii: Jak kształtować środowiskową odpowiedzialność

Odnowione technologie stają się coraz bardziej istotnym elementem współczesnego społeczeństwa, które dąży do zrównoważonego rozwoju […]

Rozwiązania dla nadwyżek magazynowych z perspektywy społecznej odpowiedzialności

Rozwiązania dla nadwyżek magazynowych z perspektywy społecznej odpowiedzialności

Zalegające w magazynie towary, zwłaszcza końcówki kolekcji czy produkty, które nie zdobyły popularności, często stwarzają […]

Zrównoważony rozwój poprzez recommerce: korzyści dla firm i środowiska

Zrównoważony rozwój poprzez recommerce: korzyści dla firm i środowiska

Recommerce, czyli sprzedaż, zakup i renowacja używanych produktów – stanowi narzędzie wspierające zrównoważony rozwój. Kolejny […]

Jak wspierać CSR dzięki recommerce? 

Jak wspierać CSR dzięki recommerce? 

W obliczu globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i utratą zasobów naturalnych przedsiębiorstwa zwracają się […]

Recommerce jako strategia zarządzania nadwyżkami magazynowymi: Optymalizacja zasobów i zrównoważony rozwój.

Recommerce jako strategia zarządzania nadwyżkami magazynowymi: Optymalizacja zasobów i zrównoważony rozwój.

Skomplikowane łańcuchy dostaw i zmienne trendy rynkowe stawiają przed przedsiębiorstwami liczne trudności, dlatego efektywne zarządzanie […]

Ekonomiczne i ekologiczne korzyści z recommerce: przypadek firmy technologicznej

Ekonomiczne i ekologiczne korzyści z recommerce: przypadek firmy technologicznej

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesowym pojawiła się koncepcja, która zyskuje na coraz większym znaczeniu — […]

Recommerce — na czym polega i jakie korzyści przynosi?

Recommerce — na czym polega i jakie korzyści przynosi?

Recommerce ma wiele korzyści, w tym ochronę środowiska, oszczędności, zwiększenie reputacji firm i dostępność produktów. […]

Gdzie sprzedać nadwyżki magazynowe – skuteczna wyprzedaż na KupTam

Gdzie sprzedać nadwyżki magazynowe – skuteczna wyprzedaż na KupTam

Nadwyżki magazynowe mogą dotyczyć niemal każdego biznesu, który zajmuje się obrotem towarów. Problem stocków magazynowych […]

Jak tworzyć oferty specjalne z wykorzystaniem specjalistycznego narzędzia do wyprzedaży KupTam?

Jak tworzyć oferty specjalne z wykorzystaniem specjalistycznego narzędzia do wyprzedaży KupTam?

Oferty specjalne przyciągają uwagę i pozwalają na zwiększenie przychodu w firmie, ale nie każdy sposób […]

Jak wykorzystać KupTam do stworzenia nowego kanału sprzedaży?

Jak wykorzystać KupTam do stworzenia nowego kanału sprzedaży?

Większa sprzedaż to marzenie każdego handlowca, ale nie zawsze tworzenie nowych kanałów sprzedaży jest opłacalne. […]

Jak specjalistyczne narzędzie do wyprzedaży wewnętrznej pomaga zminimalizować koszty magazynowania?

Jak specjalistyczne narzędzie do wyprzedaży wewnętrznej pomaga zminimalizować koszty magazynowania?

Koszty magazynowania to zmora każdego przedsiębiorcy, zarówno w branżach związanych ze sprzedażą produktów, jak i […]

Jakie korzyści przynosi wykorzystanie narzędzia do wyprzedaży wewnętrznej w firmie?

Jakie korzyści przynosi wykorzystanie narzędzia do wyprzedaży wewnętrznej w firmie?

Wyprzedaż wewnętrzna w firmie to częsta praktyka, jednak nie zawsze przebiega w skuteczny i szybki […]

Jak wyprzedaże online mogą pomóc w utrzymaniu lojalności pracowników lub klientów?

Jak wyprzedaże online mogą pomóc w utrzymaniu lojalności pracowników lub klientów?

Wyprzedaże online przyciągają uwagę, jednak aby zyskać lojalnego klienta, trzeba przekonać go czymś więcej, niż […]

Jakie korzyści przynosi narzędzie do wyprzedaży online dla pracowników i klientów?

Jakie korzyści przynosi narzędzie do wyprzedaży online dla pracowników i klientów?

Zakupy w internecie to obecnie codzienność, a możliwość korzystania z wyjątkowych ofert sprzedażowych oraz licytacji […]

Jak wykorzystać zamknięte wyprzedaże online do sprzedaży produktów o ograniczonym czasie przydatności?

Jak wykorzystać zamknięte wyprzedaże online do sprzedaży produktów o ograniczonym czasie przydatności?

Produkty posiadające ograniczony termin przydatności do spożycia stanowią czasami wyzwanie dla sprzedawców, którzy muszą zagwarantować […]

Jak szybko sprzedać produkty sezonowe?

Jak szybko sprzedać produkty sezonowe?

Sprzedaż produktów sezonowych wymaga odpowiedniego opracowania działań oraz planu na zaangażowanie klientów, aby w wybranym […]

Case study. Zmiana lokalizacji firmy. Jak pozbyć się niepotrzebnych mebli?

Case study. Zmiana lokalizacji firmy. Jak pozbyć się niepotrzebnych mebli?

Informacje o firmie Międzynarodowa firma technologiczna: usługi IT, hardware.  Wyzwanie  Zmiana lokalizacji biura spowodowała pojawienie […]

Nadwyżki magazynowe – jak sprzedać zalegający towar?

Nadwyżki magazynowe – jak sprzedać zalegający towar?

Zalegające w magazynie towary i końcówki kolekcji, które nie cieszą się szczególnym zainteresowaniem, mogą być […]

Co zrobić ze starymi komputerami i laptopami w firmie?

Co zrobić ze starymi komputerami i laptopami w firmie?

Starzejący się sprzęt elektroniczny w firmie może okazać się problemem – niespełniające dłużej wymagań komputery […]

Jakie są najczęstsze błędy przy wyprzedaży wewnętrznej i jak ich uniknąć?

Jakie są najczęstsze błędy przy wyprzedaży wewnętrznej i jak ich uniknąć?

Wyprzedaż wewnętrzna to doskonała okazja dla firm na pozbycie się produktów, których nie można sprzedać […]

Jak wykorzystać KupTam do przygotowania specjalnej oferty dla klientów?

Jak wykorzystać KupTam do przygotowania specjalnej oferty dla klientów?

Tworzenie specjalnych ofert dla klientów jest sposobem na wyróżnienie się wśród konkurencji.  Tworząc nowy kanał […]

Jak zrobić wyprzedaż magazynu dla kontrahentów?

Jak zrobić wyprzedaż magazynu dla kontrahentów?

Wyprzedaż magazynu dla kontrahentów to świetna okazja do pozbycia się zbędnych zapasów i zwiększenia przepływu […]

Case study. Zwiększenie przychodu o 108 000 zł.

Case study. Zwiększenie przychodu o 108 000 zł.

Przygotowaliśmy dedykowane wdrożenie systemu aukcyjnego KupTam, dzięki któremu klient był w stanie przeprowadzić 100 aukcji zamortyzowanych laptopów na rzecz pracowników. 

Jakie są typy aukcji i czym się różnią?

Jakie są typy aukcji i czym się różnią?

Specjalistyczne narzędzie do wyprzedaży KupTam umożliwia tworzenie ofert w trzech dostępnych typach aukcji: kup teraz, […]

Jak zoptymalizować proces wyprzedaży wewnątrz firmy?

Jak zoptymalizować proces wyprzedaży wewnątrz firmy?

Proces wyprzedaży zamortyzowanych środków trwałych wewnątrz firmy może wydawać się skomplikowany. Niezależnie od tego, jaki […]

Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia do wyprzedaży wewnątrz firmy? 

Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia do wyprzedaży wewnątrz firmy? 

Wyprzedaż wewnątrz firmy polega na sprzedaży produktów lub usług pracownikom, klientom lub partnerom biznesowym za […]

Specjalistyczne narzędzie do wyprzedaży – czy jest odpowiednie dla Twojej firmy?

Specjalistyczne narzędzie do wyprzedaży – czy jest odpowiednie dla Twojej firmy?

Specjalistyczne narzędzie do tworzenia wyprzedaży może okazać się pomocnym i przynoszącym dodatkowy przychód rozwiązaniem dla […]

Wyprzedaż 2% całkowitego stanu magazynowego rocznie. Case-study

Wyprzedaż 2% całkowitego stanu magazynowego rocznie. Case-study

Informacje o firmie Firma FEMAX korzysta ze specjalistycznego narzędzia do wyprzedaży KupTam. FEMAX to hurtownia […]

Co to jest specjalistyczne narzędzie do wyprzedaży? 

Co to jest specjalistyczne narzędzie do wyprzedaży? 

KupTam jest specjalistycznym narzędziem prowadzenia wyprzedaży online, które umożliwia przeprowadzenie procesu aukcyjnego w Internecie. KupTam […]